II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Bir tarafta Çanakkale Destanı’nın yazıldığı Gelibolu yarım adası diğer tarafta beş bin yıllık tarihiyle bu toprakların dünyaya açılmış değeri Troya… Bu yıl ikincisi düzenlediğimiz sempozyumumuzda sizleri Çanakkale’de görmekten mutluluk duyacağız. 2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (http://www.comu.edu.tr) ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve bir RESSJOURNAL (www.ressjournal.com) organizasyonu olan RESSCONGRESS’e (Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, www.resscongress.com) siz değerli araştırmacıları davet ediyoruz

RESSCONGRESS; nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamayı, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Biz bu bilimsel toplantıyla Türkiye özelinden dünya geneline kadar tüm sosyal ve eğitim bilimleri alanlarındaki disiplinleri Çanakkale’de bir araya getirmek istiyoruz.

Kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında; bildirilerin tam metinleri, yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra- ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.

Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Etnobiyoloji, Etnozooloji, Etnokültür, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Mimari, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sanat ve Sanat Eğitimi, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Su Ürünleri Politikaları ve İstihdamı, Tarih, Tarım Politikaları ve İstihdamı, Tıp Tarihi ve Halk Hekimliği, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanları da sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında ayrıca uluslararası karma resim sergisi düzenlenecektir. Sempozyuma resim gönderen katılımcıların çalışmaları Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen çalışmalar sempozyum süresince sergilenecektir. Kabul edilen çalışmalar kongre merkezinde 2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır.

Tam Metin Kitabı

Yurtdışı Katılımcı Listesi

Özet Kitabı

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 15.05.2018
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 20.09.2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 21.09.2018
Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih 21.10.2018
Kongre Programını İlanı: 23.10.2018
Kongre Başlangıç Tarihi: 02.11.2018
Kongre Bitiş Tarihi: 04.11.2018
Tam Metin Gönderme Son Tarihi: 30.11.2018

Fotoğraflar


Konuşmacılar

Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAS
Üniversitelerarası Kurul Üyesi
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Başket Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali YAKICI
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Haberler & Duyurular


II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacak ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

 • 15.05.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç

 • 20.09.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş

 • 21.09.2018

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

 • 21.10.2018

  Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih

 • 23.10.2018

  Kongre Programını İlanı

 • 02.11.2018

  Kongre Başlangıç Tarihi

 • 30.11.2018

  Tam Metin Gönderme Son Tarihi

Sponsorlar

Kapat